lezingen

website in aanbouw

Lezingen

door Veelkleurig

 

 

Lezingen over Impressionisme:

Sinds de zomer van 2017 verdiep ik me intensief in het Impressionisme. Mijn Engelstalige website daarover is volop in ontwikkeling: zie www.impressionism.nl . In maart 2020 hoop ik mijn eerste lezingen reeks te gaan geven, zie hieronder. Mijn plan is om regelmatig lezingen te gaan verzorgen om verschillende (minder bekende) aspecten van het Impressionisme. En mogelijk later ook over het neo-impressionisme.
Het impressionisme wordt vaak voorgesteld als een groep schilders die voor het eerst en-plein-air schilderden. Dit in tegenstelling tot neo-classicistische mythologische voorstellingen, gemaakt in een atelier. Er waren echter vele schilders die landschappen schilderden. En er waren vele andere schilders die het hedendaagse leven uitbeelden. Waarmee onderscheidde de impressionisten zich precies?

Degas, 1876, in a café (the Absinthe drinker)

JF Raffaëlli, 1881, les buveurs d’absinthe

Jean Beraud, 1882ca, In Café-Chantant ‘Les Ambassadeurs’

Nieuwe impressies van Impressionisme:

In maart 2020 hoop ik een serie van 3 lezingen te geven bij de Volksuniversiteit van Wageningen, zie link.
Wat is Impressionisme? Wat kenmerkt de schilderstijl? Wat kenmerkt de kunststroming? Tussen 1874 en 1886 waren er 8 ‘impressionistische’ exposities. Welke schilderijen waren er te zien? Wie deden er mee? Hoe verhouden die exposities zich tot de Salon en andere expositiemogelijkheden? Uiteraard staan we stil bij de bekendste Impressionisten als Monet, Pissarro en Renoir. Maar extra aandacht is er juist ook voor die vele onbekendere deelnemers als Guillaumin, Rouart en Bracquemond. Ook bekijken we waarom Manet, Degas, Cézanne en Gauguin slechts ten dele gezien kunnen worden als Impressionist. Maar vooral gaan we genieten van de vele prachtige schilderijen met heldere, vibrerende kleuren die deze schilders hebben gemaakt.

Marie Bracquemond, 1887, beneath the lamp (Le couple Sisley dînant chez les Bracquemond à Sèvres)

Guillaumin, 1881ca, Quai-de-la-Rapée