slideshows

website in aanbouw

Slideshows

door Veelkleurig

 

 

Een impressie van de ‘impressionistische’ exposities:

Van 1874 – 1886 waren er acht ‘impressionistische’ exposities gehouden. In totaal werden er zo’n 2000 kunstwerken / schilderijen getoond. In de meeste boeken en tentoonstellingen over Impressionisme krijg je slechts een beperkt aantal werken te zien. Sinds de zomer van 2017 ben ik bezig met een grondig onderzoek naar welke werken tentoongesteld (kunnen) zijn tijdens die ‘impressionistische’ exposities. Zie daarvoor mijn Engelse talige website www.impressionism.nl .
Ik ben bezig met het ontwikkelen van slideshows, waarmee u zo’n 150 jaar na dato een impressie krijgt van welke werken getoond zijn tijdens die acht ‘impressionistische’ exposities. Het is mijn streven om van die zo’n 2000 werken er minimaal 1500 te kunnen laten zien. Dus globaal van elke expositie zo’n 200 werken. Van een aantal werken is het vrij zeker dat ze geëxposeerd zijn, van veel meer werken krijgt u een onzekere suggestie aangereikt. Bij elkaar zal het wel een goede impressie geven van de werken die tentoongesteld zijn tijdens de acht ‘impressionistische’ exposities.
Dit betekent dat u eindelijk de werken te zien krijgt, die door vele kunstcritici afgedaan zijn als Salon-kunst of amateur-kunst. Vervolgens krijgt u die werken niet meer te zien in boeken en tentoonstellingen over het Impressionisme. Het is de vraag of dit terecht is. Met de slideshows kunt u zelf een oordeel vellen.

Colin, Le Chenal à Pasajes

Rouart, La forêt